Personalfortbildning

 

  Bemötande

Vad är ett bra bemötande av elever/klienter? En genomgång av de faktorer som skapar ett bra klimat i klass/terapirummet. 

Föreläsning 2,5 timmar               5000:-

 

 ADHD/Asperger

– syndrom på gott och ont!

Jag har undervisat barn och ungdomar med särskilda behov i musik sedan 1982. Jag håller en föreläsning om vad det innebär att ha diagnosen ADHD, skillnader i pedagogik utifrån var i hjärnan ADHD:en sitter, om likheter och olikheter mellan ADHD och Asperger. Med exempel utifrån min egen musikundervisning visar jag på sätt att bemöta personer/elever med syndromet och hur man kan tänka metodiskt.

- Vad utmärker syndromet.

- Hur bemöter man personer med dessa syndrom.

- Pedagogiska tips.

 

2½ timma         5.000:-
Tillkommer moms samt ev. resor och logi.

 

Musik och barn - studiedag

Nybörjare eller avancerad spelar ingen roll – alla behöver då och då ny inspiration.

Jag erbjuder en halv eller hel fortbildningsdag med sånger, danser, ramsor, rytm- och rörelselekar/sånger, instrumentsånger/lekar, sagor, dynamiska övningar m.m. Det praktiska musicerandet varvas med metodiska tips.

Målgrupp: Förskole- och sexårspersonal samt personal på särskola.

Max antal deltagare: 25 pedagoger 

Pris: 7.000:-/halvdag        10.000:-/heldag
Tillkommer moms samt ev. resor och logi.
 

Häfte och cd skiva med materialet ingår.

 

 

 

  

Musikverkstan La Verdad, Svartågatan 74, 128 45 Bagarmossen, Mobil 0733-94 80 53

E-post: info@musikverkstan .eu