Ljud- och Musikverkstan

Eva Sjögren, Jan Stenborg och Johanna Hellsing.

 

Ljud- och Musikverkstan (MVK) kom till i mitten av 80-talet som en del av barnomsorgen i Socialdistrikt 7, nuvarande Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. MVK vände sig till både förskolor och fritidshem. Verksamheten var från början gratis och vände sig bara till det egna distriktet. Men med tiden fick vi fler och fler uppdrag utanför stadsdelen och med stadsdelsreformen blev vi först delvis resultenhet och slutligen helt beroende av att dra in alla våra kostnader. 

Verksamheten bestod från början av musiklek på förskolor och rockskola för fritidshemsgrupper samt förstås en hel del personalfortbildning. Med tiden blev det allt mer ramsföreställningar på bibliotek för de yngsta (25-50 barn) och sång/dansföreställningar för de äldre barnen i större samlingslokaler (upp till 200 barn åt gången). Vi utökade repertoaren med interaktiva musikföreställningar, projekt av olika slag, vi hade program där vi sjöng och samtalade på ålderdomshem och under en period hade vi även kvällsverksamhet för vuxna med bl. a. olika danskurser.

1998 deltog MVK i Kulturhuvudstadsåret med bl. a. rim och rams föreställningar för de yngsta. Under året hann vi med 194 förmiddagar på 22 bibliotek. Totalt ca 380 föreställningar.

 

Under senare delen av 90-talet var vi en resultatenhet inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, dvs. vi fick vara kvar så länge vi drog in våra kostnader. Det blev allt svårare att få ekonomin att gå ihop med höga lokalhyror och de år som stadsdelen skulle spara fick även vi bidra till resten av verksamheten. I längden blev det för tungt så år 2000 la vi ner verksamheten och gick vidare med andra jobb. För mig blev fortsättningen att starta Musikverkstan La Verdad.