Musikböcker

OMPAPA DOBADO - 25 egna sånger, danser och ramsor för förskola/

förskolegrupp. A5 häfte inkl. cd.

Ex. ur häftet: Balansera, Tåget, Titta en hand

 

                             

  

MUSIK I BYRÅN -  31 sånger, danser och ramsor för förskola/lågstadiet skrivna av Kjell Bengtsson, Eva Sjögren och undertecknad. A4 häfte inkl. cd.

Ex ur häftet: Ginko biloba, Grävskopan, Kula mot kula, Stora vågor i vår sjö, Musselramsa.

Sångböckerna går att beställa genom att sätta in pengar på Musikverkstans pg 24 18 67-1.

Best. nr: s1 Ompapadobado   150:-inkl moms och frakt

Best. nr: s2 Musik i Byrån      150:- inkl moms och frakt

Skicka samtidigt en e-post med namn och adress till info@musikverkstan.eu