Jan Stenborg

Efter gymnasiet jobbade jag först i en skiv- och notaffär innan jag utbildade mig till gitarrpedagog vid SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) och jobbade som gitarrlärare vid studieförbund och i kommunala musikskolan. Efter att under några år haft timmar som musiklärare på en terapiskola där jag utvecklade min egen "kaosmetodik" ville jag veta mer och i början av 90-talet fortbildade jag mig till musikterapeut vid Kungliga Musikhögskolan i Sthlm. 

Fortsatte med att läsa dynamisk pedagogik vid Lärarhögskolan i Sthlm. Dyn. ped. utgår från det pedagogiska i sitt undersökande av bl. a. hur vi lär oss och vad kunskapen/intrycken väcker inom oss och får därmed ett element av självinsikt/självupptäckt och blir på så sätt ett utmärkt komplement till musikterapin.

För mig är pedagogik att skapa en bubbla där eleven får möjlighet att ta tag i sin kreativitet, sin fantasi och sina uttryck. Att undervisa innebär för mig att lyssna, vara följsam, skapa energi och utrymme för eleven att undersöka sitt innersta och där hitta sitt uttryck. Att genom ett tillåtande och öppet klimat ge eleven möjlighet att lita på sin egen förmåga att hon kan, att hon törs - först då får vi en riktig kommunikation där vi båda kan lära oss och växa som människor.

 

Jag har också gått Handledarutbildning i musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan för att utbilda mig till handledare av olika slags personalgrupper med tillägget att jag om så önskas har möjlighet att använda musiken som medel i handledningen.

 

Johanna, Jan och Eva

Under drygt 10 år arbetade jag som pedagog vid Ljud & Musikverkstan som var en enhet för barnkultur inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm. Tillsammans med Eva Sjögren och Johanna Hellsing gjorde jag rim och ramsföreställningar för 2-4 åringar samt 5-6 åringar, personalfortbildning för förskole- och fritidspersonal, hade rockskola för barn från 6 år och uppåt där de fick skriva egna låtar, lära sig spela instrument och ge konserter. Vi skrev och spelade musikteaterföreställningar, hade sångstunder på Hemmet för gamla och gav konserter.  Verksamhetsområdet kom att bli hela Stockholm. 2001 las Ljud- och Musikverkstan ned men vi fortsätter med våra sommarkurser för personal tillsammans.

 Under hösten 2014 gick jag kursen "Musik i framtidens förskola" på Lunds universitet. Själva kursen gick på Rytmiklinjen på Malmö Musikhögskola. Tanken är att skapa nya föreställningar för förskolan. Skapade föreställningen Näckrosdammen som blev godkänd av examinatorerna i dec-14.

 

 -Mellan 1998 och 2019 arbetade jag som musikpedagog för barn och ungdomar med fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar vid Kulturskolan Stockholms Resurscenter (80%). Har genom Kulturskolan varit i bl. a. Riga (Lettland) och Krsko (Slovenien) och haft workshops och föreläsningar för musiklärare samt deltagit i Sokrates - ett inkluderingsprojekt (EU) mellan Holland, Spanien och Sverige. 
Varit handledare i kollegialt lärande samt ger råd och stöd till pedagoger i Kulturskolan som vill ha hjälp med hur de ska hantera elever som de har i sin undervisning.

 

JUST NU

Musikverkstan La verdad blev en naturlig fortsättning på verksamheten vid Ljud- och Musikverkstan. Basverksamheten är rim- och ramsföreställningar för barn 2-5 år och föräldragrupper på bibliotek runtom i Stockholm. Turnerar runt i Sverige med musikteaterföreställningen Land i Sikte som vi mellan 2008-18 spelat över 200 ggr i konserthus, bibliotek, församlingssalar, förskolor samt på stora festivaler som Urkult, Lidköpings vinterkalas, Kalmar.....
Gör också personalfortbildning i skola/förskola.

 

- vikarierar som musikterapeut på Danderyds kulturskola 2019-20 (30%).

 

-  under 4 år jobbat i ett projekt riktat mot överviktiga ungdomar - Ny Ork. Ett samarbete mellan Södertälje sjukhus och Terapikollo AB. Förutom ett sommarkollo hade vi två uppföljningshelger samt ett antal föräldramöten. Dessutom ingick samarbete med korpenaktiviteter i projektet. Vi arbetade med fokus på tre saker: motion, kost och självkänsla. 2009 la vi till en föräldrautbildningsdel för att ytterligare förstärka arbetet.
2011 startar Ny Ork Life för ungdomar med lätt funktionshinder och övervikt. Projektet lades ner då inga landsting ville satsa pengar trots bra resultat.
Mellan 2013-18 har jag varje sommar arbetat på kollo med inriktning familjehemsbarn /ungdom, ett samarbete mellan socialtjänst och Magelugnen/Terapikollo AB.

 

- deltog 2006-09 i musikterapiutbytesprojekt med Bolivia (SIDA), där jag bidrog med fortbildning, handledning, föreläsningar och workshops (bl. a. på Congreso Internacional Atencion Integral a la Persona con Discapacidad 2007. Reste under hösten 2008 runt i Bolivia och gav worksshops och föreläsningar om musikterapi för att skapa intresse och hjälpa till att bygga upp det bolivianska musikterapinätverket (till att bli nationellt) samt handledde musikpedagoger.

 

- Mina instrument: gitarr, bas, cuatro, charango, laud, congas, slagverk m.m.

 

FÖRUT

Under 10 års tid arbetade jag som notredaktör, korrekturläsare och säljare på Chappell/Intersongförlagen (nuvarande Warner/Chappell). Var med om att ge ut succer som VISPOP-serien, Hej Gitarr (av Ralf Sandberg) och Bastiens pianoskola. Har också givit ut en ackordtabell för nybörjare (gitarr) som gavs ut parallellt i Sverige och Norge.

 

 

- arbetat som gitarrpedagog på studieförbund (framför allt Kursverksamheten) och i Kommunala Musikskolan, samt under 5 år medverkat i ett musikalprojekt. Arbetar sedan 1988 som musiklärare på olika terapiskolor i Stockholm.

- gästpedagog på Härnösands Folkhögskola (musikhandledarlinjen samt musik/estetlinjen, Kungliga Musikhögskolan (musikterapiutbildningen), Sjöviks Folkhögskola (musikterapilinjen).

- studerat latinamerikanskt slagverk på Kuba och i Sverige.

- dansat renässanssdans och salsa.

- undervisat i renässansdans, salsa (dans och musik), undervisar i latinamerikanskt slagverk.

- gästpedagog (musiklek) på Musikmuseet.

- skrivit och spelat föreställningarna "Slavresan" , en historieföreställning för lågstadiet, ”På andra sidan dörren” – en musikalisk thriller för 2-5 åringar (med stöd av Sthlms Kulturförvaltning), "Skräckkalas" - ett hiskeligt äventyr bland för 5-6 åringar samt "Tokiga Brokiga" - en musikalisk saga för 2-4 åringar, "Stamp" - 6-årskörprojekt i Nacka kommun.

- gjort teater/musikprojekt med lågstadiebarn samt på särskolan för Länsmusiken i Sthlm, under fem år arbetat med rockgruppsprojekt i Tierps kommun.  

- genom Kulturskolan Stockholm deltagit i ett integrationsprojekt med Spanien och Holland, Sokrates, som handlade om att hitta nya vägar att integrera dels de estetiska ämnena men också hur man kan integrera funktionshindrade/icke funktionshindrade. 

Deltagit i fortbildning av musikpedagoger som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar i Riga, Lettland samt i Krsko, Slovenien

- varit musiker med Fredskören (Missa Criolla och medeltidsfestival i Kalmar), med kören Sonora, spelat samba och salsa med olika grupper, spelade på Ormingekarnevalen 2007, spelat i olika samba-, salsa och rockgrupper.

 

Musikverkstan La Verdad, Svartågatan 74, 128 45 Bagarmossen

Mobil 0733-94 80 53, e-post: info@musikverkstan.eu