27 april 2009 

Under våren har Ulf, Teresa och Maria varit över i Bolivia och arbetat. Maria har framför allt hjälpt till med ett multisensoriskt center á la Eldorado i Göteborg (se länkar). Alla 3 har haft kurser under den första nationella musikterapikonferensen (där intresserade från alla delar av landet deltog) och Ulf har föresläst på en diplomadoutbildning för musikterapeuter som hölls dels i Sucre och dels i Santa Cruz.

Ulf satte också igång arbetet med en boliviansk variant av Musiklådan - en låda med instrument och musikidéer.

PSICO - vår samarbetspartner har fått en ny och mycket motsträvig chef vilket försvårar för GIMB-gruppen i Bolivia att genomföra sina planerade aktiviteter. Därför har vi också bestämt oss för att inte göra en tilläggsansökan i år utan vänta tills nästa så vi hinner lösa upp knutarna mellan gruppen och den nya chefen.

Vi tänker att det nog är bra också för under året kommer det att utkristallisera sig vilka behov som kan behövas stöd i och också vilka regioner som får igång en mer kontinuerlig verksamhet. Och det ger den nya utvidgade GIMB-gruppen möjlighet att se vad de klarar själva utan hjälp och vad som behövs mer input i.

Vi kan i alla fall konstatera att projektet så långt har överträffat våra förväntningar, mycket tack vare det fantastiska arbete GIMB-gruppen i Sucre lagt ner på förberedelser och planering.