KULTURSKOLAN STOCKHOLMs RESURSCENTER

Resurscentret är en egen avdelning som ligger under Skarpnäcks enhet inom Kulturskolan Stockholm. Här jobbar 10 pedagoger med specialinriktning på fysiskt, psykiskt och socialt funktionshindrade barn och ungdomar mellan 6 och 22 år. Fördelningen är 4 musik-, 2 dans-, 2 drama- och 2 bild & formpedagoger. Ny resurs är att vi fått teaterassistent timmar tii RC.

 

HISTORIK

RC (Resurscentret) startade 1998. När vi startade hade vi varken lokaler eller material, utan vi började med att resa runt i skolor och ge gratis undervisning för att berätta att vi fanns. Vi tio pedagoger hade alla halvtidstjänster, men under de år vi jobbat har de utökats lite grann och de flesta har nu 60-70 procentiga tjänster. 1999 fick vi egna lokaler på Fleminggatan 113. Här har vi fina, ljusa lokaler som är anpassade för verksamheten. Vi håller dock på att delvis växa ur dom så långsamt försöker vi bygga upp filialverksamhet vilket också är ett uttalat uppdrag från våra uppdragsgivare - Stockholms kommun.

Till skillnad från resten av Kulturskolan som är uppdelad i enheter utefter de geografiska områdena i Stockholm tar vi emot funktionshindrade från hela Stockholm.

Vår verksamhet består av två delar: Barnen/ungdomarna kommer till oss på eftermiddag/kväll som fritidsaktivitet. Just nu har vi ca 200 inskrivna. Det andra delen är kulturköp. Särskolor/terapiskolor/resursskolor som beställer vår verksamhet.

Vi ger även personalfortbildning samt tar emot studiebesök.

 NÄTVERK

Förra året startade en landsomfattande utbildning - PASCAL - där kulturskolepedagoger från hela Sveige deltar och lär sig mer om hur man kan arbeta med funktionshindrade. I Stockholm har vi som en förlängning av den bildat ett internt nätverk där vi ses några gånger om året och byter material samt erfarenheter av arbetet med funktionshindrade.

MITT ARBETE

Mitt arbete 2010 på RC är i huvudsak inriktat på rockmusik med eleverna. Just nu har jag 5 rockgrupper i gång, varav några är integrerade. Eftersom arbetet går ut på att ta fram deras kreativitet och utgå från deras intressen så får jag höra och lära mig en hel del ny musik, allt från Spotnicks till gladpop till punk till metal. 

1 av grupperna skriver nästan all musik själva och i åtminstone två av grupperna tror jag gitarristerna snart spelar skjortan av mig. Och jag har åtminstone en trummis som lirar grymt mycket bättre än jag. Så tekniskt är några av eleverna otroligt drivna redan - så min uppgift är mera att inspirera och sortera i musiken och lägga på plats (kill your darlings-arbetet). En av mina grupper har haft ett samarbete med en musikalgrupp och kompat några av låtarna i de pjäser som sätts upp.
Jag har också ute på kulturköp, bl. a. är jag på en särskola där jag tillsammans med en bild- och en teaterpedagog jobbar utifrån temat årstider. Vi spelar lätta låtar på ukuleles, tonboxar och rytminstrument.
 

 

 2008 firade Resurscentret 10-årsjubileum. Vi hade en festvecka i maj med rockkonsert, teaterpjäser, musikal, dansuppvisningar samt en bild och formutställning.

Du hittar mycket mer information om vår verksamhet på vår hemsida  www.stockholm.se/kulturskolan. Se under Resurscentret. Tel. 08-508 31 837 (telefonsvarare).